announcement.empty

Rekabet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

Rekabet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Rekabet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruluş aşamasındadır. Doç. Dr. Koray Demir kuruluş ile görevlendirilmiştir. Merkez karşılaştırmalı bir biçimde Türk rekabet hukukunun araştırılması ve geliştirilmesi ile iştigal etmektedir. Bunun için özel hukuk, idare hukuku ile işletme ve iktisat bilimlerinde çalışan kişileri bir araya getirmeye çalışmaktadır. Merkez TAÜ’nün araştırma profiline uygun bir biçimde uygulamaya ağırlık vermekte ve özellikle Türk Alman ekonomik ilişkileri dairesinde hukuk uygulaması ile ekonomi ve endüstri arasında köprü vazifesi görmeyi amaçlamaktadır.
Merkez Rekabet Kurumu ile sıkı bir işbirliği amaçlamakta ve rekabet hukuku konulu yıllık sempozyumlar düzenlemeyi planlamaktadır. Merkez rekabet hukuku temelli bitirme ödevleri ile yüksek lisans tezlerini desteklemektedir. Bu sayede son yıllarda çok sayıda bitirme ödevi kaleme alınmıştır; iki adet de yüksek lisans tezi kaleme alınmaya devam etmektedir. Merkez makalelere de destek vermektedir. Bu minvalde 2019 yılında Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde rekabet hukukunun güncel sorunlarını konu alan iki adet makale yayınlanmıştır. 
Yakın gelecekte merkez kapsamında rekabet hukukuna has özel bir kütüphane kurulması ile kuruluş aşamasının tamamlanması planlanmaktadır. 
 

Yaklaşan Etkinlikler

ETKİNLİK TAKVİMİ
Bu ay için etkinlik girilmemiştir